• Listelengde: 1050
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat som fastlege på legekontor i Tromsø.
Vikariat kan tilpasses fra 40-100% og oppstart/sluttdato kan også tilpasses. Det er ikke bistilling el legevakt knyttet til vikariatet.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ann-Trude With Notø
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 97537465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Arbeidssted
Kroken legekontor AS
BA Løvoldsveg 12
9022 KROKELVDALEN