Kort om arbeidsgiver
Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Vi søker spesialist i ortopedisk kirurgi innenfor fagområdet barneortopedi til ett års vikariat med mulighet for forlengelse ved UNN Tromsø. 

Ortopedisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Delta i vaktordning
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i forskning
 • Ambulering kan bli aktuelt med egen avtale 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist innenfor barneortopedi. Søkeren må kunne dokumentere kompetanse innenfor fagområdet det søkes stilling på. Det kreves dokumentert tjeneste innenfor fagområdet med referanser
 • Du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske ø-hjelpstilstandene
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne samt datakunnskaper
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forskning
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Personlige egenskaper som evne til utvikling og omstilling, motivator for medarbeidere samt god arbeidskapasitet vektlegges
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er innovativ og utviklingsorientert
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Språk

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann Kristin Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77669763
Navn: May-Liss Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90037346
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen