Kort om arbeidsgiver
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital er en av landets mest moderne kardiologiske klinikker og behandler pasienter med ulike typer hjertesykdom. Klinikken har lokalfunksjon for innbyggere i Trondheim og nærliggende kommuner, samt regionfunksjon for Helse Midt-Norges 740.000 innbyggere. Klinikk for hjertemedisin har egen hjertemedisinsk intensivavdeling som driftes i nært samarbeid med anestesiavdelingen.

Vi har et ledig vikariater LIS2 som tilhører Klinikk for hjertemedisin og spesialiteten indremedisin.  Vikariatet har oppstart 1. november med varighet frem tom 31.mars 2022, med mulighet for forlengelse. Den som tilsettes må påregne å rotere til andre indremedisinske avdelinger.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1
 • Beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forskningskvalifikasjoner og interesse for forskning vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk,
  gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tobias Schmidt Slørdahl
Telefon: 91145009
E-post: Tobias.Schmidt.Slordahl@stolav.no
Navn: Rune Wiseth
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72828145
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim