Kort om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP, seksjon BUP Follo, har ett ledig vikariat for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern.

Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling BUPs hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning til samarbeidspartnere.
 • Arbeidet organiseres i tverrfaglige team.
 • Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS 1

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor fagfeltet.
 • Gode muligheter for deltagelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsti Jackson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92834191
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP FO team 3 Nes og Ås, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski