Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Det har vi! Vi søker lege i spesialisering ved avdeling for traumelidelser.

Om avdelingen

Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling, omsorgssvikt og grov neglect). Pasientene som innlegges har traumerelaterte lidelser (kompleks PTSD og/eller dissosiative lidelser). Et sammensatt symptombilde er vanlig. Det samme er relasjonelle vansker.
Stillingen vil være tilknyttet et behandlingsteam, men det må påregnes oppgaver i avdelingen for øvrig. Avdelingen har et meget aktivt fagmiljø med fokus på kompetanse- og fagutvikling.

Behandlingsopplegget
Behandlingen kombinerer individual – og gruppeterapi, verbale og nonverbale tilnærminger og teknikker. Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet. Se våre nettsider for nærmere opplysninger om teorigrunnlag og modell.

LIS legene inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide inngående psykoterapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Forskning
Avdelingen er i gang med et spennende forskningsprosjekt knyttet til behandling av komplekse traumetilstander (CPTSD). Se våre nettsider for mer informasjon.

Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri?
Modum Bad samarbeider med Vestre Viken slik at det legges til rette for gjennomføring av 5 års tellende tjeneste for oppnåelse av læringsmål til spesialiteten. Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiseringen. Det tilrettelegges også for rotasjon til Modum Bads allmennpsykiatriske poliklinikk. Internundervisningen for LIS foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsoppgaver
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Deltagelse i veiledningsgrupper
Vi tilbyr et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Vi er en dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet. Det er lagt til rette for jevnlig veiledning med kollegaer i avdelingen.

Vi ønsker oss en kollega som har
 • Interesse for fagfeltet traumebehandling
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norsk språk- og kulturforståelse
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse: 1. november 2021 eller tidligere etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Nævra Lie
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00, mobil: 928 84 517
E-post: solveig.lie@modum-bad.no
Navn: Sigrunn Gamlestøl
Tittel: Nestleder
Telefon: 32 74 97 00, mob 905 82 356
E-post: sigrunn.gamlestol@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND