Har du lyst til på bli vår nye kollega? Vi søker etter spesialist i mikrobiologi i 100 % fast stilling. LIS med kort tid igjen til ferdig spesialisering vil også bli vurdert.

Avdeling for mikrobiologi er det eneste mikrobiologiske laboratoriet i Sykehuset Innlandet og holder til i lokaler på Lillehammer sykehus. Sykehuset ligger vakkert til med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter, og er sentralt plassert i bykjernen med gode kollektive muligheter. Avdelingen for mikrobiologi er det eneste mikrobiologiske laboratoriet mellom Oslo/Ahus og Trondheim. 

Vi utfører et bredt utvalg av analyser og tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten og vi utførte 440 000 analyser i 2020. Vi kan by på engasjerte, dyktige og inkluderende arbeidskollegaer.

1. september flyttet vi inn i nye flotte lokaler for å utvide vårt repertoar av molekylærbiologiske metoder.

Faglig kvalitet settes høyt på agendaen og sykehuset har mye å tilby den som ønsker å få til noe.
Avdelingen har et aktivt og godt arbeidsmiljø og har gode muligheter til videreutvikling innen faget og vi er i startfasen av å bygge opp forskningen.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt da!

 

Arbeidsoppgaver

Generell mikrobiologisk diagnostikk innen alle fagområder av mikrobiologien, rådgiving, svarvurdering, samarbeid med andre kliniske avdelingen. Deltakelse interne og eksterne møter om strategi, faglige vurderinger innen fagområdet

Opplæring av LIS, bioingeniører/ingeniører
  
Veiledning og undervisning internt og eksternt   

Kvalifikasjoner

Overlege som er spesialist innen mikrobiologi , alternativt LIS som har liten tid igjen til ferdig spesialisering.
Du må gjerne ha et spesialområde eller interesse av forskning

Du må beherske skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Stå på vilje og lyst til nye utfordringer
Nøyaktig og faglig interessert 
Gode samarbeidsevner 
Evne til å engasjere 
Nysgjerrig  
Godt humør settes alltid pris på

Vi tilbyr

Vi er i gang med å videreutvikle molekylærbiologien ved sykehuset og har nylig flyttet inn i helt nye lokaler.
Nytt utstyr innen både infeksjonsimmunologi og molekylærbiologi er anskaffet og det er en solid stab av erfarne og engasjerte medarbeidere på alle nivåer. Spennende oppgaver venter rundt neste sving.
Avdelingen er ikke så stor, men har vokst det siste året og det gir også nye muligheter som vi må benytte på best mulig måte. Det er godt samhold og korte linjer.
Høsten 2021 startet Høgskolen i Innlandet opp med nyetablert Bioingeniørutdanning. Her vil sykehuset Innlandet ha en viktig rolle og et nært samarbeid og det gir oss også mange muligheter fremover. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til Offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.   

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99639737
Arbeidssted
MIKROBIOLOGI, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen