Kort om arbeidsgiver
Vi søker fastlege til ledig fastlegehjemmel med tiltredelse snarest. Nesbyen legesenter har fire fastlege-praksiser, samt turnuskandidat. Legesenteret driver praksisundervisning av legestudenter. I kommunen finnes i tillegg én fastlege med egen praksis ved eget legekontor.

Den enkelte fastlege driver sin egen praksis som enkeltmannsforetak eller AS. Kommunen eier og driver legesenteret, og har avtale med legene om betaling av leie i forhold til listestørrelse. Legene som er tilknyttet legesenteret har en 8:2-avtale, hvilket betyr at det er muligheter for god inntjening selv om listestørrelsen til den ledige hjemmelen ikke er så stor.

Ringerike sykehus ligger 1 timer og 20 minutter unna, og Nesbyen knyttes til Bergen og Oslo gjennom sin togstasjon. En kjøretur til Oslo tar i dag 2 timer.

Kommunen har en 6-delt legevakt i tidsrommet 15:30 til 23:00 alle hverdager, samt helg og helligdager fra 08:00 til 23:00. Storlegevakt i Hallingdal er lokalisert ved Hallingdal Sjukestugu fra 23:00 til 08:00.

Nesbyen legesenter har et godt utstyrt laboratorium, røntgen/gipsestue, ultralyd og akuttrom i en samlokalisering med ambulansetjenesten. For øvrig er legesenteret samlokalisert med nyopprettet øre-/nese-/hals-lege, helsestasjonen, jordmor og naprapat. Senteret er godt utstyrt og benytter WinMed 3 journalsystem, med tilknytning til Norsk helsenett. Det er godt bemannet med kvalifiserte og erfarne sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær.

Helse og omsorg har en godt utrustet korttids-/rehabiliteringsavdeling, der de fleste pasienter som ikke skal på sykehus kan legges inn for behandling lokalt. Kommunen har også godt utbygd hjemmebasert omsorg, samt høy kompetanse innen demensomsorgen. Nesbyen kommune er forøvrig med i et interkommunalt samarbeid ved intermediær avdeling, lokalisert ved Hallingdal sjukestugu i Ål kommune.

 Kvalifikasjoner:
  • Lege med fortrinnsvis spesialistutdanning innen allmennmedisin
  • Erfaring fra allmennpraksis eller relevant sykehustjeneste
  • Beherske norsk språk, muntlig og skriftlig
Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) må fremlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist: 01. oktober 2021

Tiltredelse: snarest
Spørsmål om stillingen kan rettes til Randi Karin Rustand, kommunalsjef helse og omsorg, på e-post: rkr@nesbyen.kommune.no eller telefon 947 83 738

Nesbyen kommune benytter elektronisk søknad. Følg linken for å komme til søkerportalen: 
https://nes-bu.easycruit.com/vacancy/2771599/177613?iso=n
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nesbyen kommune
Kontaktperson
Navn: Randi Karin Rustand
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 94783738
E-post: rkr@nesbyen.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nesbyen legesenter
Alfarvegen 117
3540 NESBYEN
Søk på stillingen