Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS søker nå etter vår nye avdelingsoverlege. DPS'et er veldrevet og mottar gode tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeidspartnere. Stillingen som avdelingsoverlege inngår i avdelingens lederteam og vil ha en sentral rolle i forhold til fag og kvalitet. Stillingen er tenkt kombinert mellom klinisk virksomhet, fagledelse og kvalitetsarbeid. Vi ser for oss at vår nye avdelingsoverlege har en "drive" i forhold til opprettholdelse av høy faglig kvalitet sammen med ønske om faglig og strukturell utvikling. 

Vi tenker at avdelingsoverlegen har sitt daglige kliniske virke enten i døgnseksjonen eller poliklinikken på Hønefoss. 

Ringerike DPS er en avdeling med i overkant av 100 årsverk. Vi er lokalisert på tre steder. En poliklinikk samlokalisert med Ringerike sykehus i utkanten av Hønefoss sentrum. En døgnavdeling beliggende i landlige omgivelser på Røyselandet i Hole kommune, og en poliklinikk på Ål i Hallingdal som ivaretar behovet for voksenpsykiatriske helsetjenester for våre fem vestlige kommuner. I alt består avdelingens opptaksområde av 11 kommuner med 82000 innbyggere. Avdelingen har også to FACT team, hvor et er samlokalisert med døgnseksjonen og et med poliklinikken på Ål. Ringerike DPS har ansvaret for spesialisthelsetjenestene tilknyttet Ringerike Fengsel.

Poliklinikken Ringerike består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og ledes av spesialister. Poliklinikken på Ål er samlokalisert med Hallingdal sjukestugu. Den er organisert som en tverrfaglig allmennpsykiatrisk poliklinikk, hvor FACT er integrert, bestående av 15 fagårsverk.Poliklinikkene har et ungt og sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi. Vi har integrert rusbehandling i de allmennpsykiatriske teamene. Vår døgnseksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger, vi har også 1 brukerstyrt seng. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til videreutviklingen av behandlingstilbudet ved Ringerike DPS
 • Representere avdelingen i klinikkens undervisningsutvalg for LIS
 • Ansvar for oppfølging og kontinuerlig vurdering av LIS i avdelingen
 • Deltakelse i avdelingens kvalitetsarbeid
 • Videreutvikle forskning som en integrert del av virksomheten
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske-/og ruslidelser
 • Akuttvurderinger og spesialistvurderinger
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Gjerne forskningskompetanse
 • Bred klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Høy arbeidskapasitet
 • Faglig trygghet
 • Evne til å ta ansvar, prioritere og beslutte
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Vilje til fleksibilitet
 • Jobbe løsningsorientert
 • Engasjement i arbeidsmiljøet
 • Godt humør
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tjenesteplan etter avtale, med mulighet for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Bjørnstad Lund
Tittel: Avdelingskonsulent
Telefon: 90415345
E-post: thlu@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen