Det er ledig fastlegehjemmel ved Aurskog legekontor fra 12.02.2022. Aurskog legekontor er et legesenter med 5 leger beliggende i tettstedet Aursmoen i Aurskog-Høland kommune.  Hjemmelen har et listetak på 1100 pasienter.
Legekontoret drives som et DA, og det er et veldrevet og velutstyrt kontor med laboratorium som har bl.a. EKG, spirometri og 24t/BT. Kontoret har 5 ansatte fordelt på 4,5 årsverk.
Aurskog-Høland kommune har 15 fastlegehjemler fordelt på 6 legesentre. Det er godt kollegialt samarbeid mellom fastlegene, med et velfungerende ALU.
Aurskog-Høland kommune har legevakt lokalisert på Bjørkelangen. Hjemmelsinnehaver må delta i legevakt, p.t. ca. 12-delt legevakt. Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke.
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Personlige egenskaper vektlegges.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
Andre opplysninger:
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Kommunen søkes godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene på Aurskog legekontor.

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Margrethe Ødegaard tlf.: 458 76 568.  Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til: fastlege Tariq Imtiaz Ahmad, tlf.: 922 54 591, eller hjemmelsinnehaver Safiullah Atal, tlf.: 976 20 108
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 76 568
E-post: margrethe.odegaard@ahk.no
Navn: Tariq Imtiaz Ahmad
Tittel: Fastlege
Telefon: 922 54 591
Navn: Safiullah Atal
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 976 20 108
Hjemmeside
Arbeidssted
Aurskog
Senterveien 9
1930 AURSKOG
Søk på stillingen