Kort om arbeidsgiver
Nå leter vi etter vår nye leder for medisin og helsefag. Du får en sentral og spennende rolle i arbeidet med å videreutvikle Ukom.
 
Du blir en del av Ukoms lederteam, som har ansvar for strategisk ledelse og daglig drift av undersøkelseskommisjonen. Arbeidet i Ukom er organisert i tverrfaglige team. Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeidsevner. Ukom er fortsatt under etablering og utvikling. Det betyr at vi verdsetter egenskaper som fleksibilitet, lærevillighet og nytenking.
 
Arbeidsoppgaver
Du får ansvar for å
 • følge med på utvikling, trender og risiko-områder i helse- og omsorgstjenesten
 • velge ut og prioritere alvorlige hendelser og forhold som kan bli en del av våre undersøkelser
 • delta faglig med veiledning og lederstøtte i pågående undersøkelsesprosesser
 • ivareta det medisinske og helsefaglige perspektivet i alt arbeidet i Ukom
 • bidra i faglig utviklingsarbeid
 • bidra i formidling av våre anbefalinger og funn i medium, tidsskrifter og konferanser, både skriftlig og muntlig
 • samarbeide med fagmiljø og ulike myndighetsorganer om pasientsikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt
Personalledelse er ikke en del av arbeidsoppgavene i dag, men kan bli aktuelt i forbindelse med interne endringer.
 

Kvalifikasjoner
 • fortrinnsvis medisinsk embetseksamen med relevant spesialistutdanning, eventuelt annen helsefaglig utdanning på masternivå
 • god kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og offentlig forvaltning
 • ledererfaring fra klinikk, administrasjon eller prosjekt
 • evne å kommunisere godt muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
 • gjerne kompetanse innen granskings- og sikkerhetsfag eller erfaring med pasientsikkehetsarbeid
 • gjerne forskningskompetanse eller erfaring med å omsette forskningskunnskap i praksis 
Vi søker etter deg som
 • har et stort engasjement for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
 • har god rolleforståelse og høy personlig integritet
 • trives med samarbeid
 • ser mulighetene i utvikling og endring
 • arbeider etter avtalte mål og prioriteringer
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • er inspirerende, viser retning og jobber for at kollegaer lykkes
Personlig egnethet blir vektlagt.
 
Vi tilbyr
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i et nasjonalt nybrottsarbeid
 • faglige utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø, med faglig engasjerte medarbeidere
 • moderne kontorlokaler, enkelt å sykle til og nært kollektivknutepunkt
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • hjem-jobb-hjem ordning
 • konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
Arbeidssted er Forus, Stavanger. Jobben innebærer en del reising, mest innenlands. Vi ønsker søkere fra hele landet, og kan legge til rette for pendling.
 
Vi legger vekt på inkludering og mangfold i vår rekruttering, og jobber for en balansert alders- og kjønnssammensetning.
 
Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med:
Pål Iden, direktør, pal.iden@ukom.no, mobil: 94 83 91 90 eller
Åshild Vistnes van der Veen, assisterende direktør, ashild.vistnes.van.der.veen@ukom.no,  mobil: 94 03 03 04.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Pål Iden
Tittel: direktør
Telefon: 94 83 91 90
E-post: pal.iden@ukom.no
Navn: Åshild Vistnes van der Veen
Tittel: assisterende direktør
Telefon: 94 03 03 04
E-post: ashild.vistnes.van.der.veen@ukom.no
Arbeidssted
Stavanger
Forusparken 2
4031 STAVANGER
Søk på stillingen