Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre visjonen om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Vi har ledig fast stilling og vikariater for lege i spesialisering i nevrologi; 6 mnd - 3 år. Tiltredelse snarest/etter avtale.

UNN tilbyr full spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i nevrologi. Se nærmere beskrivelse i utdanningsplanen: Utdanningsplaner

I UNN Tromsø utgjør nevrologi sammen med hud og venerologi, klinisk nevrofysiologi og revmatologi fagene i avdelingen NEHR. Hvert fagområde har egen poliklinikk, mens vi har felles sengepost. Høsten 2019 flyttet slagenheten inn i nye lokaler, mens annen nevrologi ble igjen i felles sengepost. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, epilepsi, Parkinson og søvnsykdommer. Avdelingen driver også Nevromuskulært kompetansesenter, som er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Nevrologisk seksjon ambulerer både innad i Troms og til Finnmark. Dette er basert på frivillighet, og drives i henhold til egen avtale. Avdelingen har høy forskningsaktivitet, har et godt samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, og har omfattende undervisningsoppgaver for bl.a. medisin- og tannlegestudenter.

For fast stilling gjelder følgende:

 • Arbeidssted fase 1 - spesialistutdanningen ved UNN HF
 • Arbeidssted fase 2 - avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost og i poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i forskning
 • Delta i p.t. 9-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forskning
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du er motivert for å arbeide lenge ved UNN

Vi tilbyr

 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Linn Hofsøy Steffensen
Tittel: Seksjonsleder leger nevrologi
Telefon: 77627967
E-post: linn.hofsoy.steffensen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø