Med forbehold om godkjenning som ALIS utdanningsenhet og ALIS-tilskudd utlyser Aukra kommune stilling som ALIS/fastlege/kommunelege ved Aukra legekontor.  Oppstart etter nærmere avtale. 

Aukra legekontor er kommunalt drevet, har to fastleger, en Lis1, 3,8 stillinger til sykepleiere og annet hjelpepersonell. Kontoret betjener ca 2400 fastlegepasienter i tillegg til turister og pendlere. I tillegg til kurativ legevirksomhet drives forebyggende helsearbeid, smittevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, tilsyn med hjemmebasert omsorg og sykehjem med palliativt rom. Klinikken er svært godt utrustet med akuttmedisinsk utstyr, EKG, 24 t EKG, 24 t BT apparat, spirometer, tympanometer, audiometer, ultralydsapparat, ano/rektoskop, velutrustet skiftestue, laboratorium med god kvalitetskontroll og stort utvalg av hurtigtester, vaksinasjonsklinikk og egen smittesluse. Kontoret benytter System X.

En av legene ønsker å etablere deleliste, og det utlyses 50 % fastlegehjemmel på vedkommendes liste. Det forutsettes at legene som deler liste alternerer med å arbeide kurativt og deler samme kontor/undersøkelsesrom. Legen må delta i daglegevakt og interkommunal legevakt. Legen vil bli ansatt i 40 % kommunal bistilling som ALIS utdanningsstilling og med ansvar for kommunale oppgaver. Legen får fast veileder. Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. For kurativ legevirksomhet mottas egenandeler og refusjon fra HELFO.

Det vil ikke bli krevd goodwill for listen, heller ikke ved overtagelse etter 5år.

Arbeidsoppgaver 
  • Kurativ virksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt
  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Tilsyn med hjemmebasert omsorg og institusjon
  • Stedfortreder for kommuneoverlege ved fravær

 Ønska kvalifikasjoner

- Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
- Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentleg forvaltning og helsearbeid.
- Gode norskkunnskaper og gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og framstillingsevner.
- Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
- Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt
- God erfaring med digitale verktøy
- Søker må ha førerkort klasse B

 Vi ønsker at du har har gode samarbeidsevner og kan arbeide i team, er interessert i utvikling på fagområdet, er relasjonsorientert og endringsvillig.

Kommunen har nynorsk som målform.

Vi tilbyr

- Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfagleg fagmiljø
- Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
- Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
- Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
- Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
- Gruppe- og ulykkesforsikring 
- Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og Legeforeningen

Særskilte krav
Det blir stilt krav om politiattest ved tiltredelse

Prøvetid
Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd.

Søkerliste

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Søknad sendast
Aukra kommune bruker elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling"
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Aukra kommune
Kontaktperson
Navn: Bjørn Otterlei
Tittel: Fastlege
Telefon: 71171400
E-post: Bjorn.otterlei@aukra.kommune.no
Arbeidssted
Aukra legekontor
Aukraringen 17
6480 AUKRA
Søk på stillingen