Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk har ledig 1 års vikariat for lege i spesialisering 2/3. 
Kun søkere med gjennomført LIS1-tjeneste vil bli vurdert.

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger, og dekker alle de indremedisinske fagområdene. Ved sykehuset i Skien har vi fire sengeposter, fordelt på hjerte/nyre/hormon, lunge/geriatri, infeksjon/mage-tarm og blod/kreft. I tillegg tilhørende fagpoliklinikker.

LIS2/3 er tilknyttet en sengepost ved dagarbeid, og roterer til de ulike fagområdene gjennom spesialiseringen.
For tiden har vi 16-delt vakttjeneste, med to LIS2/3 tilstede på natt. Vi har overlege i akutt- og mottaksmedisin tilstede i akuttmottak på dag og kveld alle dager.

Vi tilbyr videre spesialisering innen alle de indremedisinske fagområdene; hjertemedisin, nyremedisin, endokrinologi, lungemedisin, geriatri, infeksjonsmedisin, fordøyelsessykdommer, hematologi og akutt- og mottaksmedisin.

STHF ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle
som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder,
funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har
hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid, visitt på sengeposter og noe poliklinikk.
 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav.
 • Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av pasienter. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon.
 • Den som skal ansettes i stillingen må ha interesse for fagutvikling og pasientsikkerhet, for slik å bidra til et koordinert helsetilbud og bedre samhandlingskompetanse mellom helseforetak og primærhelsetjenesten. 
 • Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell.
 • Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført. 

Kvalifikasjoner

  Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
  Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste  / lis 1.
  Relevant yrkeserfaring vektlegges.
  Gjerne interesse for, og erfaring med forskning. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Evne og vilje til samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Godt humør og jobbe for å skape trivsel og bidra til hyggelig arbeidsmiljø.
 • Gjerne erfaring fra forskning.

Vi tilbyr

 • En perfekt arbeidsplass med godt faglig og kollegialt miljø.
 • Internundervisning og veiledning.
 • God muligheter for personlig utvikling, inkl tilrettelegging for spesialisering innen ønsket fagområde.
 • Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Gode pensjons,- låne- og forsikringsvilkår. Se KLP.no 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Unni Taraldlien
Tittel: Klinikksekretær
Telefon: 92092748
Navn: Tonje Tvinnereim
Tittel: Overlege
Telefon: 92408390
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk
Ulefossveien 55
3710 SKIEN