Aspekt Mental Helse er en psykiatrisk privatpraksis i Trondheim sentrum bestående av en psykolog og en psykiater. Vi tilbyr utredning av psykiatriske lidelser, samt både samtaleterapeutisk og medikamentell behandling. Vi har nå behov for en lege-medarbeider som kan bistå oss med dette i inntil ett år, f.o.m oktober 2021. Som vår medarbeider får du et trygt og støttende arbeidsmiljø, veiledning av høy kvalitet, fleksible arbeidstider og mulighet for god lønn, basert på provisjon. Stillingen er egnet for lege med lisens/ turnusventer. Vi ønsker en søknad med uttømmende CV.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Jørgen Assar Mortensen
Tittel: PhD psykiater
Telefon: 46799344
E-post: dr.mortensen.as@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Aspekt Mental Helse
Dronningens gate 15
7011 TRONDHEIM