Vikar søkes til 100% stilling snarlig.
Praksisen deles med 4 andre leger.

Listelengden er på 1250 pasienter. Varigheten på vikariatet er 6 måneder.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Monica Nyquist
Tittel: Fastlege
Telefon: 920 55 954
E-post: monicanyquist@hotmail.com
Arbeidssted
Brynsenglegene
Brynsengveien 2
0667 OSLO