Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en av syv avdelinger i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser, og deres familier, i Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 4 seksjoner; 2 seksjoner med dag-/døgn- og arenafleksible rammer med ansvar på områdesykehusnivå, og 2 polikliniske seksjoner med ansvar på lokalsykehusnivå. Vi er ca 300 ansatte og er lokalisert på Sogn, i Nydalen og på Mortensrud. Vi har en etablert rotasjonsordning for leger i spesialisering, slik at hele spesialiseringen kan gjennomføres på OUS.

 Vi lyser nå ut ett års vikariat, med mulighet for forlengelse, ved enhet BUP Sagene, seksjon BUP Oslo Nord.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for og erfaring fra fagutvikling/forskning

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode fagutviklingsmuligheter og mulighet til å delta i forskningsprosjekter
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Rotasjonsordning med tilrettelegging for hele utdanningsløpet 
 • Faglig utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • Innsikt i et spennende fagfelt

Dokumentasjon på gjennomførte læringsmål skal vedlegges i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier.  

Attester og tjenestebevis må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ruth-Kari Ramleth
Tittel: Overlege/Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 48135459
Navn: Mariann Johannessen
Tittel: Rotasjonskoordinator LIS
Telefon: 90107817
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Gjerdrums vei 21
0484 Oslo