Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for Seksjonsoverlege i Øyeavdelingen i Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer. Stillingen har det overordnede faglige ansvaret for avdelingen i Lillehammer sitt opptaksområde, og samarbeider tett med Avdelingsoverlegen ved Øyeavdelingen i  Elverum. Avdelingen på Elverum har til sammen 7,0 overleger og 4 LIS. Avdelingen på Lillehammer har 5 legehjemler inkludert 1 LIS.

Avdelingen er i stadig utvikling og har flere interne prosesser som pågår i fht logistikk og ventetid.

Vi ønsker en engasjert seksjonsoverlege som vil bidra i avdelingen med faglighet og entusiasme til beste for vår pasientgruppe. En pådriver som er med å ivareta og videreutvikle strategi for fagutøvelse, kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Seksjonsoverlegen vil inngå i vaktteamet, men jobber ikke helge og høytidsdager. Det er mulighet for kveldspoliklinikk med gode betingelser, samt faglig utvikling i form av kurs. Seksjonsoverlegen vil ha medansvar for legeseksjonen ved Øyeavdelingen ved SI, Lillehammer,  og delta i avdelingens lederteam.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk, gode muligheter for stor kirurgisk virksomhet, samt vaktrotasjon i ukedagene. Ansvar for LIS utdanningen ved avdelingen i Lillehammer.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi
 • Søkeren må beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Leder erfaring og/eller utdanning, eller organisasjonskunnskap er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetstenking
 • Strukturert, pålitelig og målbevisst
 • Beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Relasjonsskapende  
 • Vilje til å ta initiativ og ansvar
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En spennende organisasjon i utvikling med høyt kvalifisert fagpersonell

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 957 89 242
Navn: Anders Sandbu Strand
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99305631
Arbeidssted
Øyeavdelingen, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen