Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% fast stilling for overlege (psykiater).
Vi har også ledig 100% vikariat, varighet ca 6 måneder i forbindelse med permisjon.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
·      Utredning og behandling av pasienter.
·      Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
·      Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
·      Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse i DPSet.
·      Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
·      Bistand overfor andre avdelinger ved DPS ved behov.
·      Delta i vaktordning i døgnavdeling
·      Veiledning av lege i spesialisering, studenter ved behov
·      Delta som bakvakt for AH-ordning i poliklinikk

Kvalifikasjoner
·      Norsk legeautorisasjon.
·      Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
·      Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
·      Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
·      Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
·      Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
·      Personlig egnethet.

Personlige egenskaper
·      Gode kommunikasjonsevner.
·      Gode samarbeidsevner.
·      Høy arbeidskapasitet.
·      Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
·      Lønn etter avtale
·      Ukentlige legemøter.
·      Et godt arbeidsmiljø
·      Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
·      Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger (Virke)

Søknadsfrist: 26.09.2021 – vi gjennomgår søknader fortløpende

Kontaktperson: direktør Frédéric Larsen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Voss DPS NKS Bjørkeli
Kontaktperson
Navn: Frédéric Larsen
Tittel: Direktør
Telefon: 56 51 40 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Bjørkelivegen 27,
5705 VOSS
Søk på stillingen