Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune har ledig fastlegehjemmel ved Nannestad legesenter. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1200 pasienter. Nannestad legesenter er et veldrevet 3-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i oppussede og lyse lokaler godt tilrettelagt for effektiv drift sentralt i Nannestad, 45 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonale. Legesenteret bruker CGM journalsystem, men det er planlagt overgang til det skybaserte journalsystemet PriDok i 2022.

Det er på nåværende tidspunkt ingen kommunale bistillinger tilknyttet hjemmelen. 
Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 10 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs. 

Ønsket tiltredelse er 01.01.2022. Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de to andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt og – utenom kontortid – i Jessheim interkommunale legevakt med gjennomsnittlig 2 vakter per måned (hver vakt er av 8 timers varighet).

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon og gjennomført LIS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
 • Erfaring fra allmennmedisin utover LIS1/turnustjeneste
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin er den fordel, men ikke et absolutt krav
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 
 
Vi tilbyr
 • Veletablert liste med ryddig journalføring
 • Kommunen har etablert gode rutiner og avtaler rundt spesialisering i allmennmedisin
 • Svært godt samarbeid mellom fastlegekontorene og faste møtepunkter mellom kommunen og fastlegene 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Matilde Risopatron Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90982368
Arbeidssted
Teiealleen 7,
2030 NANNESTAD