Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er det ledig en fast 100 % stilling som overlege.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet, og får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.
Klinikk for revmatologi og forskning ved Diakonhjemmet Sykehus er en av de største revmatologiske avdelingene i landet med bred kompetanse og en jevn vekst i forskningsaktivitet siden første disputas i 1991. Den har fått karakteren «good/excellent» i en evaluering av forskning utført av Norges forskningsråd, og mer enn 40 personer har fullført doktorgraden ved klinikken siden 2000. Siden 2008 har klinikken hatt status som EULAR Centre of Excellence innenfor revmatologi, en internasjonal annerkjennelse av at forskningen vår holder høy faglig kvalitet.  


Kvalifikasjoner
  • Spesialist i revmatologi
  • Gode praktiske ferdigheter
  • God kunnskap og interesse for komorbiditet ved Inflammatoriske leddsykdommer og utvikling av standardiserte forløp
  • Undervisningsplikt for helsepersonell.  
  • Endringsvillig og ser behov for å ta i bruk nye arbeidsformer
  • Digital kompetanse
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet. 

Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Bergsmark
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 22 45 16 07
Navn: Lars F. Karoliussen
Tittel: Overlege
Telefon: 22 45 48 92
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen