Kort om arbeidsgiver

Ved ØNH-avd. på Gjøvik har vi ledig fast stilling og et vikariat for overlege, og vi håper at dette er en stilling for deg!

Avd. har stor poliklinisk aktivitet med hørselssentral, operasjoner og søvnseksjon samt sengeplasser ved kirurgisk avdeling for pasienter som trenger innleggelse.

Avd. har 5 overleger og 5 LIS-stillinger.

Avdelingen har følgende ledig stilling:

100% fast stilling for overlege.
100% vikariat for overlege. Ledig i perioden fra d.d. til 31.03.2022.

Gjøvik er en sentralt beliggende by med korte avstander til hovedstad og hovedflyplass, ellers mange gode kulturelle kvaliteter og flott natur, nær fjell og sjø.

Arbeidsoppgaver

  • Vanlige øre/nese/hals oppgaver.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Den som tilsettes må beherske minst ett skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Geir Sæthermoen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 975 17 790
Arbeidssted
ØNH-avd. - Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK