Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser en 100%  fastlegehjemmel som ALIS/8.2 avtale ved Vinkjelleren legesenter fra 09.02.22 . Listen har p.t. 1100 pasienter. Kommunen har driftsansvaret for senteret og dekker alle utgifter. Det er ingen kostnader for overtakelse av hjemmelen. Legesenteret ligger sentralt i byen og lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet og godt utstyrt. Senteret har 4 fastleger og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin.
Vi vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring og godt arbeidsmiljø. Senteret har en fastlønnet lege og tre 8.2 avtaler.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene, gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret. Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid, og vil delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal
  • Stillingene kan tillegges inntil 7,5 timer per uke offentlig allmennlegearbeid
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1- tjeneste
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
  • Fastlegearbeid i 8.2 avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vinkjelleren legesenter
Storgaten 60
4876 GRIMSTAD