Kort om arbeidsgiver
Kirurgisk klinikk, Haugesund sjukehus, har ledig et 6-månadars vikariat for LIS II innan generell kirurgi, med mogleg forlenging. Anna vikariat kan bli ledig, skriv i søknaden om det er av interesse.  Oppstart etter avtale, så snart som mulig.  Avdelingen er en del av  Kirurgisk klinikk og er godkjend som utdanningsavdeling i generell kirurgi. LIS II roterar mellom gastro/uro/kar/thorax/mamma/endokrinkirurgisk avdelingar.  

Arbeidsoppgåver

 • LIS II  går for tida i 9-delt tilstedevakt. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad.
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå sjukehus.
 • Må kunne kommunisere godt på norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, årsstudie / grunnfag
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Helge Espelid
Tittel: Klinikkoverlege
E-post: helge.espelid@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Helse Fonna
Karmsundsgata 120
5504 Haugesund