Kort om arbeidsgiver
Immunologi og transfusjonsmedisin er ein del av avdeling for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Avdeling for laboratoriemedisin og immunologi og transfusjonsmedisin flytter til nye og moderne lokaler i august 2021. Det er investert i nytt moderne utstyr med auka grad av automasjon.

Det fins transfusjonsmedisinsk verksemd på alle sjukehusa i foretaket. Verksemda innan spesiell transfusjonsmedisin er lagt til Haugesund sjukehus. Avdelinga har analyseverksomhet innan autoimmunitet i Haugesund.

Vi har ledig fast 100 % stilling for spesialist i Immunologi og transfusjonsmedisin i Helse Fonna
Vi søkjer spesialist med interesse for fagutvikling, prosess og teamarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Medisinskfaglege oppgåver knytta til immunologi og transfusjonsmedisin
 • Veiledning og undervisning
 • Medisinskfagleg rådgjevar for avdelings- og funksjonsleiar innanfor fagområdet
 • Deltaking i utviklingsarbeid i avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Søkar må inneha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Søkar må ha relevant sjukehuserfaring
 • Søkar må beherske norsk skriftleg og munnleg på høgt nivå
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlege eigenskapar

 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du viser fagleg tryggleik, tillit og respekt
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt miljø
 • Du har stor interesse for faget og god arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med fokus på fagleg utvikling
 • Eit godt samarbeid med klinikarar, andre fagspesialistar og andre faggrupper
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidssted

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Svein Morten Lervik
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 91102686
Navn: Sidsel Karen Aaker
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 99101094
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for laboratoriemedisin, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen