Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin er det ledig en fast 100 % overlegestilling i gastroenterologi. 

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 145 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler. I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Klinikk for medisin er en ikke-seksjonert avdeling med 80 senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige klinikker på sykehuset. 
Klinikken  dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.
Klinikken er godkjent for utdanning innen øvrige medisinske spesialiteter.
Det er 12-delt bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. Søkere som ikke ønsker å inngå i vaktordningen vil også komme i betraktning. 

Klinikken har pr. i dag ansatt 3 gastroenterologer. Sykehuset ønsker å styrke det gastromedisinske området med en ny 100 % stilling.
Det utføres årlig over 3000 skopiundersøkelser ved gastrolab i samarbeid med Kirurgisk avdeling. Klinikken har en stor og aktiv IBD-poliklinikk.
Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialister i gastroenterologi med generell indremedisinsk kompetanse.

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på bredt faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsevner og fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.

Vi tilbyr
Konkurransedyktige lønnsbetingelser. 
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Det er mulighet for å leie bolig på sykehusområdet. 

For å søke, vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. 
Autorisasjon, dokumentasjon på utdanning, relevante attester og kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendesen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Medisinsk avd
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO