Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Legene Bjørnnes og Borna, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo.

Legene Bjørnnes og Borna er et veldrevet fastlegekontor med totalt 2 fastlegehjemler. Begge 2 er erfarne allmennleger. Den utlyste hjemmelen har per i dag et listetak på 1900 pasienter.

Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Eivind Borna på telefon 907 99 934 eller mail eivindbo@online.no


Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
  • Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner.
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest

Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktperson
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
St. Olavs plass
0176 OSLO