Kort om arbeidsgiver
Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer.

Ringsaker kommune har omgjort 2 fastlegehjemler til fastlønnede stillinger, og en som fastlønnet vikar.

Fastlege ved Tingnes legesenter
Det er ca 670 pasienter på listen. Tingnes legesenter består av 4 fastlegehjemler. Senteret er samlokalisert med Nes helsestasjon og Nes fysioterapi. Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.   

Fastlege ved Herredshuset legesenter i Moelv, nyopprettet hjemmel
Stillingen er i en null hjemmel, men det kan ved oppstart bli overført pasienter til hjemmelen. Det vil bli 4 hjemler ved legesenteret, og i starten vil du være aktiv på de andre legene sine lister. Den første tiden er det aktuelt å kombinere stillingen med et deltidsvikariat på Tingnes eller annet kommunalt legearbeid. Legesenteret deltar i pilotprosjekt for Primærhelseteam, noe som innebærer blant annet at det er ansatt egen sykepleier på senteret som har egen finansieringsordning.

Ett vikariat ved Moelv legesenter - fastlønnet
Det er 1100 pasienter på listen, men listen kan reduseres. Moelv legesenter består av 5 fastlegehjemler og en Lis1-stilling. Legesenteret deltar i pilotprosjekt for Primærhelseteam, noe som innebærer blant annet at det er ansatt egen sykepleier på senteret som har egen finansieringsordning. Vikariat frem til 31.08.2022, tiltredelse etter avtale.

For de faste stillingene er det ønskelig fra kommunens side at stillingene senere omgjøres til selvstendig næringsdrivende. Det må skje etter nærmere avtale, og for nyutdannede er det naturlig når spesialistutdanningen er fullført. Det forutsettes deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert ved Åkershagan i Stange for stillingen på Tingnes, og på Lillehammer for stillingene i Moelv.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Søkere må ha norsk autorisasjon, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Annet
Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og kommunen. Kommunen har inngått samarbeidsavtale med SKIL –Senter for kvalitet i legetjenesten.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Tingnes legesenter / Herredshuset legesenter / Moelv legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse- og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Else Marie Myrhaugen
Tittel: Fastlege Moelv legesenter
Telefon: 90520104
Navn: Leon den Ouden
Tittel: Fastlege Herredshuset legesenter
Telefon: 48138861
Navn: Ida Røhr
Tittel: Fastlege Tingnes legesenter
Telefon: 97512956
E-post: ida.rhr@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tingnes / Moelv
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV