Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
3. gangs utlysning.

Indre Østfold kommune søker ny fastlege til Landsbylegene i Spydeberg. Det er en veldrevet praksis der tidligere hjemmelshaver har vært selvstendig næringsdrivende. Det har vært gode inntjeningsmuligheter i praksisen, men kommunen er også villig til å se på alternative løsninger for praksisovertakelse. Det kan vurderes etableringstilskudd og alternative driftsformer, inkludert ulike former for 8.2 driftsavtaler. Midlertidig ansettelsesforhold i praksisen kan også vurderes for den som ønsker å prøve seg i allmennpraksis før en eventuell overtakelse. 

Spydeberg er et trivelig sted i nye Indre Østfold kommune. Det er ca 35 minutter fra Oslo med bil og er pendlervennlig med godt kollektivtilbud. Praksisen er sentralt beliggende med noen få minutters gange fra jernbanestasjonen.

Landsbylegene er et velutstyrt, romslig og moderne utrustet og innredet legesenter med 3 fastleger og 1 LIS-1-lege. 
Kontoret har blant annet akuttrom, rom for gynekologiske undersøkelser og eget laboratorium, med utstyr for bl.a. 
spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Det benyttes Pasientsky, Convene og CGM journalsystem.

Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfarne og dyktige legesekretærer. 

Om stillingen
Listestørrelsen er per i dag på 1200 pasienter og nåværende hjemmelsinnehaver har ingen kommunale oppgaver. Hjemmelen har vært driftet av samme lege siden den ble opprettet ved innføring av fastlegeordningen. Tove Kurås har før det arbeidet som lege i Spydeberg siden januar 1983.

Stillingen lyses i utgangspunktet ut som selvstendig næringsdrift. Ved tildeling av hjemmel følger videre forhandling om overtagelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. 

Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 

Hjemmelen er ledig omgående.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er belastningen svært liten.
 • Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmenn medisin, være under slik spesialisering, eller påbegynne spesialisering
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk lovverk
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, positiv og evner å se den enkelte

  Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid
 • Tiltredes etter avtale
 • Gode inntjeningsmuligheter.

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.
Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tove Kurås
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 911 09 412
E-post: tovekuras@gmail.no
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
Nordmyrveien 3
1820 SPYDEBERG
Søk på stillingen