Kort om arbeidsgiver
Vi søker leger til sykehjem og til Nedre Romerike KAD i faste stillinger, totalt 130%. Er du interessert i sykehjemsmedisin og ønsker å bidra i vårt fagmiljø er du velkommen til å søke.

Det er ledig totalt 130% fast stilling. Ved evt. interne ansettelser vil vikariater bli ledige. Stillingene kan fylles med alt fra 20-100% stilling. Fastleger som ønsker en kommunal bistilling oppfordres også til å søke.
Lillestrøm kommune har totalt 7 sykehjem med langtidsavdelinger og 2 store korttidsavdelinger, interkommunal lindrende enhet og interkommunal KAD. Sannsynlig arbeidssted vil være Skedsmotun bo- og behandlingssenter og/eller Lillestrøm bo- og behandlingssenter, men andre arbeidsteder kan også bli aktuelt. Stillingene skal dekke ulike stillingsprosenter ved Nedre Romerike KAD, korttids- og langtidsavdelinger.

Ber om at du i søknaden presiserer hvor stor stilling som ønskes og om evt. ledig vikariat vil være av interesse. 

Arbeidsoppgaver

 Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og         utskrivelse
 • Journalføring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler    av primærhelsetjenesten
 • Bidra i internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge
 • Fullført turnustjeneste/LIS 1
 • Må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, evt. villig til å starte spesialisering i allmennmedisin, eller ha annen relevant godkjent legespesialitet.
 • Må beherske norsk (evt. annet skandinavisk språk) skrif
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Faglig oppdatert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ved behov tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med utdanningsplan og veiledning av spesialist i allmennmedisin.
 • Dagjobb med fleksitid, evt. dag/kveldturnus ved KAD
 • Regelmessig interundervisning
 • Bedrifthelsetjeneste
 • Aktivt bedriftidrettslag
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Legetjenesten institusjon
Kontaktperson
Navn: Peter Paulsen Chankour
Tittel: Seksjonsleder legetjenesten sykehjem og KAD
Telefon: 97675919
Arbeidssted
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET