Kort om arbeidsgiver

BUP Nedre Romerike utvider overlegegruppen og søker sin sjette psykiater
BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter som dekker nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Grorud, Furuset og Kongsvinger.
BUP Nedre Romerike ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.

Vi er en stor klinikk med rundt 65 fagstillinger som holder til på Åråsen. Av disse er det 5 overleger og 5 LIS. Klinikken har stor tverrfaglig kompetanse og erfaring. Den består blant annet av 14 psykologspesialister, 8 spesialister i klinisk pedagogikk og 7 kliniske sosionomer.

Vi søker etter en god, utadvendt, trygg og arbeidsom overlege. Arbeidsoppgavene vil bestå av utredning og behandling av barn og unge i alderen 6-18 år med psykiske vansker. Oppgavene vil være varierte, og gi god anledning til å bruke ulike sider av deg. Dette gjøres tverrfaglig i klinikken i samarbeid med familie, nettverk og andre deler av første og andrelinjetjenesten, for sammen å lage gode pasientforløp
Du vil komme til en klinikk med engasjerte kollegaer og et sterkt fagmiljø.
Det foregår nå en aktiv utviklingsprosess ved seksjonen. Prosjektet BUP 2.0 er en pågående prosess hvor ikke alle deler er ferdige ennå. Fokus ligger på å lage gode strukturer som kan legge til rette for gode sammenhengende pasientforløp med fokus på pasienten og dennes familie. 
Vi er opptatt av relasjoner og dennes betydning både for det kliniske arbeidet med pasienter og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som understøtter utvikling hos våre pasienter og oss selv. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge i alderen 6-18 år, samt deres familier
 • Bidra med medisinskfaglig spesialist kompetanse og perspektiv inn i tverrfaglig forståelse
 • Samarbeide med førstelinjetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Deltakelse i tverrfaglig drøftinger internt
 • Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon og spesialist i barn og ungdomspsykiatri 
 • Terapeutisk kompetanse og interesse
 • Gjerne familieterapeutisk erfaring 
 • Gjerne erfaring med å arbeide med spiseforstyrrelser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse og emosjonell robusthet
 • Ønske om å utvikle seg faglig og personlig
 • Gode samarbeidsevner og et ønske om å arbeide tverrfaglig
 • Være fremoverlent, kunne arbeide selvstendig og fleksibelt
 • God struktur og arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere
 • Gode velferdstilbud f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Felles løpetur på idrettsbanen hver fredag :-)
 • Yoga starter snar opp igjen!
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo, 9 minutter med tog
 • Gratis parkering
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Petter Danielsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92288996
E-post: Petter.Danielsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Nedre Romerike
C. J. Hansens vei 37
2007 Kjeller