Vi søker nå etter en avdelingsleder til en spennende og sentral lederstilling

Avdeling leger har en sentral faglig rolle inn i klinikken. Avdelingslederen vil også ivareta funksjonen som medisinsk faglig rådgiver til klinikkdirektør 

Avdeling leger består av 50 leger, hvorav ca 15 LiS. Idag har avdelingsleder et lederteam bestående av seksjonsleder med ansvar for overlegene, og en seksjonsleder med ansvar for LiS. Avdelingen har nylig gjennomført et organisasjons-utviklingsarbeid knyttet til fag og lederroller i avdelingen. Avdelingsleder vil ha ansvar for implementering og oppfølging

 Avdeling for leger er organisert i matrise og avdelingen sørger for medisinsk- og legefaglige tjenester inn i øvrige avdelinger.

Vi er på jakt etter en leder som vil være med å videreutvikle Barne- og ungdomklinikken, og som har et sterkt faglig engasjement, interesse og kompetanse innen pediatri, ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet, samt forståelse og evne til å bidra til klinikkens forskning.

Vedkommende må samarbeide tett med alle ledere i klinikken, og på tvers i sykehuset

Vi søker en leder med sterkt faglig engasjement, gode samarbeidsevner og som er god på å involvere ansatte.

 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. Klinikken dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.
Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: Nyfødt intensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker) , Barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, Poliklinikk for barn og ungdom, Habilitering av barn og unge, Barn og unges psykiske helse og Avdeling for leger.
 
Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med øvre aldersgrense 18 år. Forskning, fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder, og klinikken har en FoU avdeling som ledes av avdelingsleder / professor II, i tillegg har vi nylig ansatt en førsteamanuensis og utarbeidet en egen forskningsstrategi. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene. 

 
Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av avdeling leger i BUK
 • Medisinsk faglig rådgiver funksjon for klinikkdirektør 
 • Bidra til kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, i nært samspill med ledere i klinikkens øvrige avdelinger
 • Bygge kultur for kunnskapsutvikling og initiere forbedring, i nært samspill med ledere i klinikkens øvrige avdelinger
 • Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for og stimulere til forskning innenfor alle fagområdene i BUK
 • Økonomi-, personal, fag- og resultatansvar.
 • Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe
 • Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid
 • Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging

Kvalifikasjoner

 • Lege og spesialist i barnesykdommer med bred klinisk erfaring
 • Lederutdanning og / eller dokumentert ledererfaring med gode resultater
 • Erfaring med forbedringsarbeid, organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
 • Forskningsinteresse/kompetanse
 • Godt nettverk med fagmiljøene nasjonalt

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i egen klinikk og med andre samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset
 • Evne til strategisk tenkning
 • Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringevne
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel, løsningorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsten Haugland
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 92664081
E-post: kirsten.haugland@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen