Det er ledig en 100 % avtalehjemmel med overtakelse per 01.02.22. Praksisen er i dag lokalisert til Kirkeveien 64 B der den er del av en to-legepraksis hvor den andre spesialisten er avtalespesialist i hudsykdommer.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med  reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring, og god kjennskap til behandling med biologiske legemidler. Det er videre ønskelig at søkere har erfaring med revmatiske systemsykdommer da det er lokalt behov for oppfølging av pasientgrupper med disse lidelsene.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og OUS HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.

Nærmere opplysninger: Fridtjof Bjerkhoel, frithjof.bjerkhoel@gmail.com/tlf.kontor 22933360 eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Fridtjof Bjerkhoel
Tittel: spesialist
Telefon: 22933360
E-post: frithjof.bjerkhoel@gmail.com
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 02411
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkeveien 64
0364 OSLO
Søk på stillingen