Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk poliklinikk Ålesund sjukehus har ledig ei fast stilling!

Dette er ei stilling der du må inneha brei og allsidig nevrologisk praksis, utføre poliklinisk vurdering av nyhenviste og oppfølging av pasientar med kjent nevrologisk problematikk for dei fleste nevrologiske diagnose-kategoriar. Seksjonen har eige KNF laboratorium for EEG/ENG og evoked potential Tolkning ved nevrofysiolog /St Olav. Tilsyn, vurdering av inneliggande pasientar og oppfølging av disse, mest på medisinsk seksjon men også på ortopedisk/psykiatrisk og andre seksjonar. 

Eksternt samarbeid med kommunane rundt spesielle brukarar (epilepsi, CP, ALS)

Arbeidsoppgåver

 • Sjølvstendige polikliniske vurderingar med relevant utgreiing, klinisk vurdering og tilbakemelding om funn og perspektiv for behandling og oppfølging.
 • Interne tilsyn med vurdering og tilbakemelding til innsøkande instans.
 • Etter rotasjon vurdering av eksterne søknader med prioritering/supplerande undersøkingar eller avslag.
 • Delta  i internundervisning for kollegaer, andre seksjonar på sykehuset eller eksternt.
 • Delta i nasjonale samlingar/kurs/ Nevrodagene.

Kvalifikasjonar

 • Godkjent spesialist i nevrologi, eller nesten ferdig spesialist med evne til sjølvstendig arbeid. 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevne internt og eksternt 
 • Vere innstilt på å yte service
 • Vise engasjement
 • Ha omsorg for eigen seksjon og den sitt beste

Vi tilbyr

 • Stillinga er ikkje vaktberande
 • Sterkt fagleg samarbeid
 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Hans Henrik Daae-Qvale
Tittel: Seksjonsoverlege nevrologi
Telefon: (+47) 70 105425
E-post: Hans.Henrik.Daae-Qvale@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi legar poliklinikk Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund