Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Lede avdelingen og ha fag- og personalansvar, samt budsjett- og resultatansvar
 • Avdelingen har ansvaret for å ta i mot og følge opp varsler om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten
 • Tilsyn med IKT i tjenestene, humant materiale, NIS-direktivet, og medisinsk utstyr
 • Metodeutvikling og brukerinvolvering
 • Ansvar for streikeovervåking ved lovlige arbeidskonflikter som påvirker helse- og omsorgstjenesten
Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner
For å lykkes som vår avdelingsdirektør må du ha:
 • Autorisasjon som lege, fortrinnsvis med spesialitetsutdanning og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ledererfaring med budsjett-, personal- og fagansvar
 • God kjennskap til oppbyggingen av helsetjenestene
 • Kjennskap til og interesse og forståelse for spørsmål knyttet til rettssikkerhet, og statlig tilsyn
 • Erfaring fra eller god innsikt i offentlig forvaltning og virkemiddelapparatet, fortrinnsvis innen helsesektoren
 • Erfaring med mediekontakt og formidlingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
Vi ønsker også at du har:
 • Erfaring som leder fra klinisk virksomhet
 • Erfaring fra statlig forvaltning
 • Formell lederutdanning vil være en fordel
Personlige egenskaper
Vi søker etter en samfunnsengasjert, målrettet og utadvendt leder som støtter nye ideer, og som trives med endringer. For å lykkes i stillingen må du ha god evne til strategisk tenking, og til å drive frem fornyelse og utviklingsprosesser. Som avdelingsdirektør må du evne å representere Statens helsetilsyn overfor et bredt felt av samarbeidspartnere innen offentlig forvaltning, forsknings- og fagmiljøer og organisasjoner.

Du er overbevisende i din formidling, trygg og selvsikker, og komfortabel under presentasjoner og i formelle situasjoner. Vi ser etter deg som kan skape og utvikle gode relasjoner, samt skape oppslutning om felles mål og verdier.

Som leder i Statens helsetilsyn må du ha gode lederegenskaper og evne til å utvikle kompetanse innenfor organisasjonen og bygge nettverk. Du er team-orientert, og har en motiverende og inspirerende lederstil. Hvis du i tillegg er systematisk og velorganisert er det kanskje nettopp deg vi ser etter!
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • Statens helsetilsyn har egen kantine, og trimrom som det er som det er mulighet til å benytte en time per uke i arbeidstiden
Hos Statens helsetilsyn får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø. 

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Originaler/bekreftete kopier tas med ved intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jf. offentleglova § 25.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Statens helsetilsyn
Avdeling for alvorlige hendelser og IKT-tilsyn
Kontaktpersoner
Navn: Jan Fredrik Andresen
Tittel: direktør
Telefon: 21529800 / 97497111
E-post: jfa@helsetilsynet.no
Navn: Heidi Merete Rudi
Tittel: ass.direktør
Telefon: 21529800 / 92292272
E-post: hmr@helsetilsynet.no
Arbeidssted
Møllergata 24
Møllergata 24
0179 OSLO
Søk på stillingen