Kort om arbeidsgiver

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et svært  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige og nyoppussede lokaler og har stabil bemanning og god spesialist dekning.

Vi har ledig fast stilling som psykiater i " Tynsetmodell "    dvs  tilstedeværelse hver 2 uke.

Stillingen knyttes til døgn eller poliklinikk  utfra ønsker, erfaringer og driftsmessige behov. 

Oppstart etter avtale

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske.Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

 

 Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.

 Min to referanser hvorav en fra siste arbeidsgiver. 

Arbeidsoppgaver

 •  Behandlingsansvar for pasienter ved døgnenhet / poliklinikk / TSB team
 •  Utredning og behandling av bredt spekter psykiske lidelser inkl ruslidelser
 •  Ø hjelps vurderinger
 •  Tilsyn på somatisk sykehus  
 •  Deltagelse i inntaksteam  
 •  Fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
 •  Veiledning av ikke spesialister 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Relevant klinisk erfaring   
 • Trives med teamarbeid og veiledning av ikke spesialister  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter og kollegaer  
 • Beherske norsk godt både muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en  kollega som trives  med tverrfaglig jobbing, periodevis høyt tempo,  har en samarbeidende stil og er fleksibel og løsningsorientert
 • Vi ønsker oss en kollega som evner å arbeide selvstendig og å stå i krevende vurderinger.
 • Vi ønsker oss en kollega med engasjement ift  fagutvikling 

Vi tilbyr

 • Engasjerte, trivelige ,faglig oppdaterte og løsningsorienterte kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med bredt sammensatt pasientgruppe
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter
 • Dagarbeidstid uten vakter  
 • Tjenestebolig
 • Mulighet for fagutvikling , kurs og kompetanseheving
 • Svært gode  lønns og arbeidstidsbetingelser 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Hauk Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97 59 18 84
E-post: hauk.bjerke@sykehuset-innlandet.no
Navn: Ingunn Rognstad Grutle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90 56 79 94
E-post: ingunn.rognstad.grutle@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
PSYKIATER 100 % fast  ved DPS TYNSET
Sjukehusveien 7
2500 Tynset
Søk på stillingen