Kort om arbeidsgiver
I Nes kommune er det nå 4 ledige fastlegehjemler. Hjemlene er på 3 forskjellige legesenter i kommunen og har noe ulikt innhold og tilbud.

Det er to vanlige fastlegehjemler, en hjemmel som omfatter 2 delelister samt en ALIS stilling med hjemmel på legekontor.

Et av satsingspunktene til Nes kommune er ALIS og å sikre gode forløp for leger i spesialisering. Vi har også fokus på tverrfaglig samarbeid mellom fastleger og de forskjellige helseinstansene i kommunen.

Arbeidsoppgaver
Kommunale oppgaver:
Kommunen inngår i velorganisert kommunal legevakt på Nes Legevakt i Årnes. Vaktbelastningen tilsvarer ca.1-2 vakter pr måned

Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege
  • Spesialist i allmennmedisin eller planlagt/under spesialisering
Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Stor vilje til å samhandle med andre deler av helsetjenesten
  • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
  • Gode norskkunnskaper
  • Fleksibel, kreativ, engasjert og selvstendig
Personlig egnethet vektlegges.
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi tilbyr:

ALIS stilling ved Årnes legesenter
Nes kommune utlyser en 100% ALIS stilling i næring ved Årnes legesenter.
Dette er en 0-liste praksis, med oppstart høsten 2021.
Det er ingen kostnader for overtakelse av hjemmelen, og kommunen har ansvaret for å dekke alle driftsutgifter i forbindelse med denne.

Årnes legesenter er lokalisert sentralt på Årnes i Nes kommune, i umiddelbar nærhet til jernbanestasjon. Det er for tiden 3 andre fastleger tilknyttet legesenteret, og erfarne helsesekretærer. Legesenteret har nye lokaler, med egnede legekontorer, venteværelse, kirurgistue, velutstyrt laboratorium, eget møte/spiserom. Det benyttes Pridok journalsystem via egen, dedikert fiberlinje. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Jarle Andre Unes på mobil 47648888, eventuelt kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheim med mobil 47618207.

2 delelister ved Nes legesenter DAListe 1. Tore Magnar Pedersen, listelengde 1450
Liste 2. Kari Garberg, listelengde 1350
Nes legesenter DA er et aktivt legesenter med 5 næringsdrivende leger med samlet listelengde på 7400 pasienter. Legesenteret er lokalisert sammen med sykehjem og legevakt. Vi har tilbud om Diabetesveileder, Astmasykepleier, allergivaksinering og har velutstyrt lab og skadestue og ultralydapparat. Det er dyktige medarbeidere. Vi har Infodoc journalsystem og bruker HelseNorge.no.

Kontakt for informasjon: Tore Magnar Pedersen tlf 95033657, Kari Garberg tlf 92842029   

1 fastlegehjemmel Nes Medisinske senter
Nes Medisinske senter er lokalisert i Årnes sentrum. 1. mars 2021 flyttet vi inn i helt nye lokaler i Årneskvartalet. Legesenteret har 3 etablerte fastleger, samt en nyopprettet hjemmel med listetak på foreløpig 800 pasienter. 2 av legene er spesialister i allmennmedisin. Høsten 2021 har vi også LIS1-lege. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo, og har 5. års studenter i praksis fra og med 2021. Det er 3 erfarne helsesekretærer ansatt på kontoret.

Legesenteret har journalsystemet Infodoc sky. Vi er velustyrt med EKG og spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, Holter-EKG og ultralydapparat. Vi har egen ambulanseinngang og akuttrom, 2 ø-hjelps rom, eget møterom og moderne IKT-løsninger.

Nes medisinske senter er et DA, der hjemmelsinnehavere er likeverdige partnere. Hver hjemmelsinnehaver har sitt eget enkeltmannsforetak, og leier kontorplassen av Nes medisinske senter DA. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende deltakere, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller starte i et spesialiseringsløp, og ha erfaring fra allmennpraksis.

Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner. Høy faglig kompetanse. Personlig egnethet vektlegges. 

Ved spørsmål om hjemmelen, kontakt oss gjerne:
Karina Ridderseth - 95784917
Fredrik Røst Wehinger - 99587922
Berit Rimstad - 40202992

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved avtaleinngåelse

Generelt
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktperson
Navn: Geir-E Haugnes Rudolfsen
Tittel: Virksomhetsleder Dialog og mestring
Telefon: 91738372
Arbeidssted
Årnes legesenter, Nes legesenter DA og Nes Medisinske senter
Rådhusgata 2
2150 ÅRNES