En av våre kolleger skal i permisjon og vi søker en overlege/lege til avdeling
for smittevern og beredskap i området smittevern, miljø og
helse. Varighet på vikariatet er 9 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Stillingen vil bli tilknyttet seksjon for smitte fra mat, vann og dyr i avdeling for smittevern og beredskap, og inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø bestående av forskere og rådgivere. For å bli vurdert i en overlegestilling må du være godkjent spesialist i en relevant spesialitet. 

Avdelingen har mange arbeidsoppgaver innen overvåking og rådgiving
av de fleste agens som smitter via mat, vann eller vektorer, zoonotiske agens
og smitte i helseinstitusjoner. Vi har et særskilt ansvar for beredskap og
utbruddsetterforskning, smittevern i helsetjenesten og antibiotikaresistens, og
har et utstrakt internasjonalt samarbeid på disse feltene. Avdelingen er
bemannet med hovedsakelig leger, veterinærer, sykepleiere og ingeniører med
tilleggsutdanning.

Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir råd, yter tjenester og fremskaffer kunnskap om hvordan helsetilstanden utvikler seg, hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den. Forskning og kunnskapsoppsummeringer ved instituttet er i stor grad anvendt forskning og danner grunnlag for instituttets rådgivning til blant annet myndighetene, helsetjenesten og publikum. Den internasjonale virksomheten er i vekst.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i avdelingens tverrfaglige team og jobbe med overvåking, beredskap, utbruddshåndtering, rådgivning og forskning på smittsomme sykdommer
 • Bidra med praktisk rådgivning om smittevern til helsetjenesten
 • Foredragsvirksomhet og mediekontakt
 • Støtte andre avdelinger ved større utbrudd av smittsomme sykdommer
 • Avhengig av kompetanse og behov kan det være aktuelt å delta i smittevernvakta

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk, både muntlig og skriftlig

  I tillegg vektlegges følgende kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra sykdomsovervåking, smittevernarbeid og tilhørende rådgivning, gjerne fra spesialisthelsetjenesten eller kommunal helsetjeneste
 • Basal kunnskap om smittevern, infeksjonsepidemiologi og overvåking
 • Spesialisering i samfunnsmedisin
 • Erfaring fra arbeid med beredskap
 • Evne til å formidle faglig stoff på en klar måte

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid og til å ta initiativ
 • Nøyaktig og stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig miljø
 • Fleksibel i travle perioder
 • Evne til å gjennomføre og oppnå resultater
 • Interesse for fagfeltet og ønske om å lære
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt miljø på avdelingen 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø 
 • Stilling som lege/overlege og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Susanne Hyllestad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41336103
E-post: Susanne.Hyllestad@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 Oslo