Kort om arbeidsgiver

Vi tilbyr en spennende stilling som overlege for deg som vil arbeide med oppgaver og utfordringer på legemiddelfeltet i spesialisthelsetjenesten. Stillingen som utlyses er nyopprettet og basert i Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus.
Stillingen vil fremover være innrettet mot prosjektledelse for innføring av «Lukket legemiddelsløyfe» i Oslo universitetssykehus. Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode for sikring av legemiddelhåndteringsprosessen slik at riktig pasient får riktig medisin, til riktig tid, med riktig dose, og riktig administrasjonsmåte, basert på riktig dokumentasjon. Dette skjer ved å ta i bruk nye teknologiske løsninger der man går fra manuelle og papirbaserte prosesser til digitale og dokumenterbare løsninger. Det overordnede målet er riktigere og sikrere håndtering og bruk av legemidler. Prosjektet vil være nært knyttet til klinisk IKT, spesielt MetaVision, logistikk, Nye OUS og andre områder nødvendige for å lykkes med å innføre lukket legemiddelsløyfe.  

Innføring av lukket legemiddelsløyfe vil bli koordinert med en rekke andre satsninger og tiltak på legemiddelområdet i sykehuset. For å bidra til en god og samlet koordinering vil overlegen også bli involvert i seksjonens øvrige oppgaver, som beskrevet under.
Seksjon Legemiddelkomité og- sikkerhet arbeider for rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk ved OUS, herunder en effektiv legemiddelforsyning, forsvarlig legemiddelberedskap samt trygg legemiddelhåndtering.

Seksjonen har ansvar for ledelse og daglig drift av sykehusets legemiddelkomité, som er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved OUS, og er sterkt involvert i å tilrettelegge for kvalitet og pasientsikkerhet innen legemiddelfeltet.

Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap i spesialisthelsetjenesten er organisasjonsmessig lagt til Oslo universitetssykehus og er samorganisert med Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet. Senteret kartlegger legemiddelmangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til alle berørte parter.

Ønskelig startdato for stillingen er snarest og senest innen 01.12.21

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte utvikling av legemiddelfeltet i Oslo universitetssykehus gjennom klinikkovergripende og tverrfaglig samarbeid med blikket rettet fremover mot utfordringsbildet i Nye OUS.
 • Arbeidet vil ha et hovedfokus rettet mot prosjektledelse av prosjektet «Innføring av lukket legemiddelsløyfe (LLS) i Oslo universitetssykehus». Implementering av lukket legemiddelsløyfe anses som et sentralt tiltak på legemiddelområdet i sykehuset og vil bli koordinert med flere andre satsninger og tiltak.
  Hovedmålsetting med prosjektet er å øke pasientsikkerheten gjennom å ta i bruk regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS vil ikke bare kunne bedre pasientsikkerheten, men også effektivisere legemiddelhåndteringen i OUS.
  Prosjektet vil involvere all klinisk virksomhet som bruker legemidler, og vil koordinere og innføre endringer i kliniske arbeidsprosesser for legemiddelhåndtering.
  Prosjektet i OUS vil være dialogpart mot det regionale prosjekt for lukket legemiddelsløyfe.
 • Delta i seksjonens øvrige oppgaver innen legemiddelfeltet      

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embedseksamen (cand.med.)
 • Det er ønskelig med spesialist i klinisk farmakologi eller kliniker med spesialistgodkjenning i annen medisinsk spesialitet med spesiell interesse for/kompetanse innen legemiddelfeltet
 • Klinisk erfaring er ønskelig
 • Doktorgrad er ønskelig
 • Solide kunnskaper og bred erfaring på legemiddelområdet, samt erfaring med og interesse for klinisk IKT
 • Interesse for evidensbasert medisin
 • Språkkrav - må kunne flytende et skandinavisk språk muntlig og skriftlig, samt beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • Har utpreget evne til god kommunikasjon og godt samarbeid
 • Har evne til å få oversikt over komplekse områder og utviklingsløp    
 • Tar initiativ, er nøyaktig, strukturert, resultat- og løsningsorientert  
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team, men som også kan jobbe selvstendig  
 • Har evne til å skape gode relasjoner og bygge nettverk  
 • Er serviceinnstilt og fleksibel 
 • Har stor arbeidskapasitet  
 • Har evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale 
 • Høyt faglig nivå 
 • Tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø i stadig utvikling 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt
  fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Melien
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94820605
Arbeidssted
Avdeling for farmakologi, Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet
Kirkeveien 166
0450 Oslo