Kort om arbeidsgiver
Unicare Friskvern søker Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 100% stilling

Unicare Friskvern søker engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 100% stilling.
Unicare Friskvern er en privat leverandør til det offentlige innen Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering. Vi tilbyr kartlegging og vurdering og dagrehabilitering av pasienter med muskel-bløtdelssmerter, rehabilitering av pasienter med CFS/ME, samt sykelig overvekt voksne og barn. I tillegg driver vi et treningssenter.

Våre pasienter tilbys individuelt tilrettelagt rehabiliteringsprogram, individ- og gruppebasert. Vi har samhandling og brukermedvirkning i fokus.

Vi tilbyr faglig utvikling gjennom Unicare sine forsknings- og utviklingsprosjekter, forankret i vårt FoU-nettverk. Unicare har status som forskningsinstitusjon.
Vi søker deg som har en positiv innstilling og er motivert for å yte ditt beste for å hjelpe pasienter til bedre livsmestring og et friskere liv.

www.unicare.no/friskvernArbeidsoppgaver
 • Kartlegging og vurdering, klinisk arbeid.
 • Veiledning/undervisning av pasienter individuelt og i grupper.
 • Tverrfaglig teamarbeid med øvrige faggrupper ved klinikken.
 • Fagutvikling i samarbeid med øvrige leger og FOU ansvarlig.
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling for pasientenes behandlingsplan.
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanseheving.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid.
   
Kvalifikasjoner
 • Lege med godkjenning som spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Generell god datakompetanse. 
   
Personlige egenskaper
Vi søker deg som har evne og lyst til å jobbe i tverrfaglig team. Vi er i stadig utvikling og søker deg som kan bidra til å løfte faget og klinikken som helhet. Gode samarbeidsevner vektlegges. Erfaring med kognitiv terapi er ønskelig. Erfaring og ferdigheter innen forskning og fagutvikling er en fordel.

Vi tilbyr
Et svært stabilt og godt arbeidsmiljø preget av dedikerte og kompetente medarbeidere med ulik fagbakgrunn. Unicare Friskvern er sentralt plassert i Asker sentrum i lyse og friske lokaler. Gangavstand til tog og buss. Konkurransedyktig lønn. Overenskomst/tariffavtale regulerer arbeidsforholdet og arbeidstid er planlagt med dagtid uten vaktordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare
Kontaktperson
Navn: Julie Vister Nordbø
Tittel: Daglig leder Unicare Friskvern
Telefon: 90595081
E-post: julievister.nordbo@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Knud Askers vei 20 B
1383 ASKER