• Listelengde: 1050
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlege Maria Borgen har behov for vikar i 100% stilling fra 06.12.21-31.08.22. Lengden på vikariatet kan eventuelt diskuteres.

Stavanger Medisinske Senter AS har åtte fastlegehjemler, LIS 1 og LIS 3 stilling, en kiropraktor, samt en privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin. Fastlegene ved SMS har totalt ca. 10.000 tilknyttede listepasienter og benytter CGM (“WinMed3”) som journalsystem.

Leger ved senteret er: Lars Peter Christersson, Runar Johannessen, Line Cecilie Christiansen, Morten Munkvik, Kari Tau Strand Oanes, Camilla Tufto, Pia Skoglund, Maria Borgen.

Stavanger Medisinske Senter er en perfekt plass å forsøke seg i allmennmedisin!
Mulighet for nødvendig veiledning, og tilrettelegges for nødvendige kurs i spesialisering i allmennmedisin.
Legen vil betjene eget kontor og kreve refusjon fra Helfo. Betaling etter en prosent av inntjening.
Inntil en dag per uke kan bli avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid med fastlønn fra kommunen.

Ta kontakt med Maria Borgen på
mariavborgen@gmail.com eller 40460786 hvis du har spørsmål.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Maria Borgen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 40460786
E-post: mariavborgen@gmail.com
Arbeidssted
Stavanger Medisinske Senter
Sverdrupsgate 23
4007 STAVANGER