Kort om arbeidsgiver

Hallingdal sjukestugu ligger organisatorisk under Ringerike sykehus– Vestre Viken HF. Alle klinikker i Vestre Viken HF er representert.

Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, poliklinikk og
dialyseavdeling.  Sengeavdelingen har en unik driftsmodell og består av 10 sengeplasser for
spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser inkludert KAD- senger. De fleste fagområder er representert i avdelingen.

I tillegg er bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse og rus og
Statens Luftambulanse tilknyttet Hallingdal sjukestugu.
Avdelingen tar CT og gir trombolysebehandling for akutte slagpasienter i samråd med
medisinsk avdeling på Ringerike.

Det er tre legestillinger knyttet til de somatiske tjenestene. Ledig vikariat kan dekkes av både overlege og LIS- lege

Hovedarbeidstid er dagarbeid. Den som ansettes må delta i vakt/beredskap etter gjeldende plan. 

Vi har ledig vikariat med tiltredelse snarest til mai 2022.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er knyttet til behandling av inneliggende pasienter på sengeavdelingen. I tillegg ligger det oppgaver knytta til poliklinikk.

 

Kvalifikasjoner

 
  • Overlege i indremedisin / geriatri
  • Spesialist i allmennmedisin 
  • Lege i spesialisering i allmennmedisin. Tjenesten kan avtales som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin
  • Gjennomført LIS 1
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Et godt arbeidsmiljø i et tett kollegialt miljø 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingeborg H. Rinnaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41922362
E-post: irin@vestreviken.no
Navn: Rune Rindal
Tittel: Overlege
Telefon: 41931596
E-post: rune.rindal@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus
Hallingdal sjukestugu
3570 Ål