Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling - sykehjemslege 80 % vikariat – enhet for sykehjem

Trysil kommune har siden februar 2018 hatt sykehjemslege i 80 % stilling. Dette har hatt en rekke positive effekter, som økt tilstedeværelse av lege, kontinuitet i pasientbehandlingen og faglig oppdatering av annet personell. Sykehjemslegen rapporterer organisatorisk til enhetsleder for Trysil sykehjem og ligger i stab til denne. Alle våre allmennleger er samlokaliserte og har et godt kollegium.
Vår sykehjemslege er under spesialisering og vi trenger derfor en vikar fra dags dato til 28.2.2023.

Om Trysil sykehjem
Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger og en egen avdeling for demensomsorg. Sykehjemmet har et eget institusjonskjøkken som tilbereder alle måltidene. Vi driver utviklingsarbeid med fokus på personsentrert omsorg og høy faglighet. Vi driver utviklingsarbeid med fokus på personsentrert omsorg og høy faglighet. Sykehjemmet tilbyr flere ulike praksisplasser til studenter under utdanningsforløp og har et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi leverer kvalitet og trivsel.

Se hva vår kommuneoverlege forteller om det å være lege i Trysil:

Arbeidsoppgaver
Som sykehjemslege i Trysil vil du:
 • få avtale med kommunen etter rettigheter og plikter som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • har det medisinsk faglige ansvaret ved sykehjemmet, inklusive undervisning og rådgivning
 • bli del av et kunnskapsrikt og stabilt fagmiljø bestående av fastlege, legevakt, kommuneoverlege, annet helsepersonell og spesialisthelsetjenesten 
 • ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser
 • det er mulighet til en liten fastlegeliste på ca. 200 pasienter, samt arbeid som legevakt (gjelder kun for godkjente allmennleger)
Kvalifikasjoner
Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere med spesialistutdanning i sosialmedisin eller geriatri vil bli foretrukket 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1
 • Ha kjennskap til norsk helsevesen 
 • Godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved tilsetting
Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team
 • Vise interesse for utvikling av kommunens helse og omsorgstjeneste
Vi tilbyr
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og medarbeidere 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Trysil kommune
Kontaktperson
Navn: Ida Nymoen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40427812
E-post: iky@trysil.kommune.no
Arbeidssted
Lundevegen 3
2420 TRYSIL