Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Bærumsklinikken 

Bærumsklinikken er et godt etablert legesenter med tre fastleger og tre helsesekretærer.

Legesenteret holder til i pene lokaler på Sandvika storsenter. Det er god offentlig kommunikasjon med bl.a tog/buss til Sandvika stasjon, samt gode parkeringsmuligheter. 

Legesenteret bruker System X journalsystem. Laboratoriet er utstyrt med lab, EKG, spirometri og 24-timers blodtrykksmåling. 

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bærumsklinikken
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1300 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse.
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster   
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Bærumsklinikken 
Kontaktpersoner
Navn: Therese Flor
Tittel: Spesialkonsulent Fastlegeordningen
Telefon: 48259269
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent Fastlegeordningen
Telefon: 48259269
Arbeidssted
Sandvika
Brodtkorbsgate 7
1338 SANDVIKA