Kort om arbeidsgiver
Det er ledig  fastlegehjemmel på Solli Klinikk, listestørrelse 800 pasienter.

Kontoret har 6 fastleger og turnuskandidat. Vi holder til i nye lokaler med nærhet til offentlig transport: 3 min. gange til Jessheim stasjon. Veldrevet praksis med god pasienttilgang. Journalsystem som benyttes, er Winmed 3.

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS
  • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennpraksis ved Solli klinikk. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legen som slutter.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aase Brit Hertzenberg Fæhn
Tittel: Daglig leder ved Solli klinikk
Telefon: 90522349
Navn: Lars Meyer Myklestad
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: lars.meyer-myklestad@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Solli klinikk AS
Saggata 3
2053 JESSHEIM