Kort om arbeidsgiver
Stillingen er tilknyttet Sentrum behandlingssenter (SBS) og er lokalisert i hjertet av Haugesund og nærmeste nabo til Haugesund sykehus. Enheten er relativt ny, med lyse og funksjonelle lokaler. Enheten består av to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser fordelt på ØH/KAD, mottak, lindrende, rehabilitering og korttid. Stillingen det gjelder er i hovedsak rettet mot pasienter innlagt på korttid (20 plasser) og rehabilitering (10 plasser), men må påregne å bistå med kollegial fraværsdekning. Enheten har totalt 2,2 årsverk lege hvorav 2 i 100% stilling. Enheten har høy sykepleiedekning og har nært samarbeid med kommunal fysio- og ergoterapitjeneste.


Arbeidsoppgaver
- Medisinsk ansvar for avdelingen
- Mottak av nye pasienter, pårørendesamtaler
- Utredning og behandling
- Medikamentgjennomgang
- Samarbeid med kommunal helse og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten
- Fag- og kvalitetsutvikling og internundervisning

Kvalifikasjoner
- Du må ha fullført LIS1 tjeneste og ha norsk autorisasjon som lege
- Du må ha gode norskkunnskaper og kunne kommunisere tydelig både skriftlig og muntlig
- Relevant erfaring er ønskelig
- Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper
- Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Du må evne å bidra positivt i arbeidsmiljø
- Du må arbeide strukturert og målrettet
- Du må være punktlig og pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
En aktiv arbeidsplass med dyktig og tverrfaglig kollegium og med engasjert kolleger
- Mulighet for strukturert utdanningsløp i allmennmedisin
- Konkurransedyktige lønnsbetingelser
- Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger
- Tiltredelse snarest.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Vela Liknes
Tittel: Omsorgssjef
Telefon: 97748792
E-post: solveig.vela.liknes@haugesund.kommune.no
Navn: Ingrid Maria Ask
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 52 74 38 01
E-post: ingrid.maria.ask@haugesund.kommune.no
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND