Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 x 100% faste stillinger som lege i spesialisering - Radiologi!

Kirkenes sykehus har ledig 2 x 100% stilling for LIS 3 innen radiologi, med tiltredelse etter avtale. Vi er fleksible på oppstartsdato - og kan evt. inngå avtale med oppstart etter endt LIS tid i mars 2022. 

Ved Kirkenes sykehus tilbyr vi en fritids- og familievennlig tjenesteplan. Det vil i hovedsak være dagarbeidstid, med noen vakter. 

Vi har ikke LIS 3 i full vaktlinje, dette gjør at vi kan være fleksibel og bygge en individuell tjenesteplan så langt det går ift. læringsmål og drift.

Vi legger til rette for en god faglig utvikling i generell radiologi innen alle modaliteter utenom mammografi. Vi tilbyr ett godt utdanningsmiljø med gode læringsforhold. Avdelingen har en ny maskinpark med 2 CT, 1 MR , 1 skjelett/thorax lab. m/gjennomlysningsmuligheter samt ultralyd og vi utfører ett stort spekter av radiologiske undersøkelser. Vi har en stabil arbeidsstokk med  faste radiologer, kjente radiolog vikarer og radiografer.

Ved vår avdeling får du dermed gjennomført mange av læringsmålene i radiologi og har mulighet til å fullføre din spesialisering ved UNN som vi har samarbeidsavtale med. Vi kan også forsøke å legge til rette for at du kan fullføre spesialiseringen ved annet sykehus. Ved spesialisering ved UNN har du fortrinn til en gjennomstrømstilling, og et spesialiseringsløp hos oss er dermed strømlinjeformet slik at spesialiseringsløpet tar kortest mulig tid. Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.

Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.

Arbeidsoppgaver

 • Rotasjon mellom de ulike modaliteter/ fagområder inngår i tjenesten 
 • Avdelingen har 2- LIS3-stillinger som inngår i en vaktplan med overlege i bakvakt
 • Vakttiden er aktiv og passiv, tjenesteplan kan tilpasses noe individuelt 
 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Journalarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • For leger hvor turnustjeneste er et krav, må denne være fullført
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Du er lærevillig, samarbeidsvillig, har faglig interesse og engasjement for faget
 • Det forventes at man kommuniserer og samarbeider godt med pasienter og kollegaer på alle nivå i organisasjonen
 • Interesse for radiologi faget
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ny moderne maskinpark 
 • For de med hjemmevakts ordning har vi leasingbil for vakthavende
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Flytte- og reiseutgifter dekkes etter gjeldende reglement
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du i tillegg en rekke økonomiske fordeler dom nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm 

 • Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.  2.gangsutlysning.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ranvei E Sneve
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 0047 90035527
E-post: Ranvei.Sneve@finnmarkssykehuset.no
Navn: Vibeke R. Danielsen
Tittel: Ansvarlig overlege
Telefon: 0047 48174989
E-post: Vibeke.Danielsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling medisinsk service, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9901 Kirkenes