Kort om arbeidsgiver
Vil du bli en del av kommuneoverlegekollegiet i Drammen kommune?

Den nye Drammen kommune har i overkant av 100 000 innbyggere og er landets 7. største kommune.

Vi har nå 1 ledig stilling i kommuneoverlegekollegiet, og ser etter den riktige personen for vår kommune.

Kommuneoverlegene er organisert i Samfunnsmedisinsk avdeling, i Medisinskfaglig virksomhet. I samme virksomhet er miljørettet helsevern, helseberedskap, smittevern inkludert covid-19-arbeid, migrasjonshelse, kommunefarmasøyt, laboratorietjeneste, fastlegeordningen og kommunens allmennleger og utdanning.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 

Arbeidsoppgaver

Kommuneoverlegene skal være medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens virksomheter. Viktige områder er legevakt, beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordning, helserett og samhandling i helsetjenestene innad og mot spesialisthelsetjenestene.
Fordeling av oppgaver mellom kommuneoverlegene gjøres etter kompetanse- og interesseområder, og i tråd med kommunens behov.

Det må påregnes beredskapsarbeid og en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid ved krisesituasjoner.
I nåværende situasjon er vaktarbeid knyttet til covid-19 en viktig del av arbeidet.

Kvalifikasjoner

Autorisert lege.
Erfaring fra arbeid som lege etter gjennomført og godkjent turnustjeneste/LIS 1.
Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
Spesialisering i samfunnsmedisin – påbegynt eller ferdig er ønskelig.
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.
Ønske om å være med på å utvikle kommuneoverlegefunksjonen i en ny storkommune.
Du setter høye standarder for faglig kvalitet, og oppdaterer deg på faglig utvikling.
Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil.
God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
God evne til samarbeid og kommunikasjon.
God rolleforståelse, innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser.
Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndterer press og motgang.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune.
Et fagmiljø med dedikerte og hyggelige kolleger.
Lønn: Etter avtale.
Tiltredelse: Etter avtale.
Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst.
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: John David Johannessen
Tittel: Avdelingsleder og kommuneoverlege
Telefon: 952 89 170
Navn: Madli J. Haaheim Indseth
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-ID:4415631608
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgt. 17
3018 DRAMMEN