Kort om arbeidsgiver

Lungemedisinsk avdeling behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå. Vi har ledig en prosjektstilling med snarlig ansettelse, og ut 2021. Avdelingen er inndelt i fagområder for utredning av lungesykdommer, behandling av lungekreft og et eget fagområde for respirasjonssykdommer og lungemedisinsk intensivbehandling er under etablering. Avdelingen har sengepost med 16 senger med fordeling innen fagområdene etter behov, samt generell lungemedisinsk poliklinikk og kreftbehandlingsseksjon.

Vi er åpne for forskjellige løsninger når det gelder stillingsbrøk og varighet for stillingen.

Arbeidsoppgaver

Lungemedisinsk avdeling har fått innvilget midler for å redusere venteliste ved poliklinikken. For å kunne øke den polikliniske virksomheten trenger vi da en lungespesialist i prosjektstilling ut året 2021. Oppgaver vil være:

 • polikliniske konsultasjoner på dagtid/kveldstid etter avtale
 • supervisjon ved poliklinikk av LIS, dagtid/kveldstid
 • etterarbeid knyttet til polikliniske konsultasjoner

Stillingen vil ikke inngå i vaktordning. 

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en spesialist i indremedisin, fortrinnsvis med erfaring innen lungemedisin
 • Søker må beherske norsk/svensk/dansk språk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til elektronisk pasientjournal

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Arbeidstid og lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Christina Rudenvall
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77754910
E-post: christina.maria.rudenvall@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungemedisinske leger, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø