Jeg søker 100% vikar til min fastlegehjemmel på Romerike legesenter i Kløfta grunnet spesialisering, sykehusåret. Start blir 1.november i ett år.
Det er veldig fin
liste på 1400 pasienter med gode inntjenningsmuligheter. Det er ingen pålagt kommunal stilling.
Journalsystem er Pridok.

Kontoret, med 3 leger og 2 helsesekretærer, ligger sentralt på Kløfta, gangavstand
fra jernbanestasjon og en kjøretur fra Oslo i ca 30 minutter i motsat rettning fra rushtrafikken.
Det er reservert parkeringsplass i bygningen.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Jelena Lazetic-Marinkovic
Tittel: lege
Telefon: 94216945
E-post: lm.jelena@gmail.com
Arbeidssted
Romerike legesenter
Trondheimsvegen - Kløfta 84
2040 KLØFTA