Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sørlandets sykehus, Kristiansand er landsdelens største gyn/føde avdeling med ca 1800 fødsler, 5000 innleggelser og ca 19 000 polikliniske konsultasjoner.

Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, risikofødsler fra Agder er selektert i Kristiansand.

Vi har ledig 2 x 100% vikariat i ett år fra 1. oktober 2021 med mulighet til forlengelse. Erfaren LIS eller nyutdannet spesialist vil bli prioritert.

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Kvinneklinikken har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil  bli vurdert.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningskandidater rullerer mellom obstetrikk og gynekologisk seksjon etter oppsatt plan.
 • Stillingene inngår p.t. i 8-delt vaktplan 1:1 med bakvakt tilstede på sykehuset. 

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Fleksibilitet
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand